Політика конфіденційності

Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Надаючи свої персональні дані, користувач сайту (далі – споживач) згоден з умовами політики конфіденційності та надає свою згоду на обробку наданих ним персональних даних на умовах, викладених у цьому документів. Згода на обробку персональних даних надається в момент реєстрації або замовлення на сайті  woodsun.ua

1.1. Політика конфіденційності щодо обробки персональних даних складена на підставі положень Конституції України з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року No 2297-VI, та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних власником сайту  woodsun.ua

1.2. Всі об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, крім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.

1.3 Ця Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб – споживачів, які є користувачами Сайту, крім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

1.4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

1.5. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

2.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту, а також інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)персональних даних, володільцем яких він являється.

2.2. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

2.3. Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформляється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

2.4. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких(в тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Компанії відноситься наступна інформація про споживача:

Прізвище, ім’я, по – батькові;

Місце проживання / доставки;

Відомості засобів зв’язку (телефон, e-mail та ін.);

Дата народження.

2.5. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про споживачів (в т. ч. файлів «cookiе») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

2.6. Вище перелічені відомості надалі за текстом Політики іменуються «Персональні дані».


3.1. Компанія обробляє персональні дані споживача тільки в разі їх заповнення та/або відправки споживачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті woodsun.ua

Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Компанії, споживач висловлює свою згоду з цією Політикою.

3.2. Компанія обробляє знеособлені дані про споживача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера споживача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології Java Script).

3.3. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії, зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

3.4. Метою обробки персональних даних споживча є інформування споживача за допомогою відправки електронних листів, СМС повідомлень, надання доступу до сервісів, інформації та / або матеріалів, що містяться на сайті  woodsun.ua

3.5. Також Компанія має право направляти споживачу повідомлення про нові послуги, спеціальні пропозиції, акції та різні події. Споживач у будь-який момент може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень Компанії.

3.6. Знеособлені дані споживачів, що збираються Компанією за допомогою сервісів інтернет-статистика, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.


4.1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право:

     4.1.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;

     4.1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

     4.1.3. На доступ до своїх персональних даних;

     4.1.4. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

     4.1.5. Пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

     4.1.6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

     4.1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

     4.1.8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

     4.1.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

     4.1.10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

     4.1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних;

     4.1.12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

     4.1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.


5.1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.

5.2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даних є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

5.3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.


6.1. Споживач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються його персональних даних, звернувшись до Компанії за допомогою засобів зв’язку.

6.2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Компанії. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.